Semi-Final Final Winner
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
First Round Semi- Final Final Winner
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _